Das "A&O" - Alpha und Omega - Anfang und Ende Magelsen bei Bremen Gabriela 20./21. Januar
1./2. Dezember
Wenn alles tanzt ... Neuenkirchen (bei Zarrentin) Michael 11. August
Tanzmeditation Buxtehude Gabriela 6. Oktober
Party for God Neuenkirchen (bei Zarrentin) Michael 11. November